Specialista na lepící pásky

Lepící pásky textilní

Popis:Textilní pásky – hustější tkanina s nánosem lepidla. Používá se k ovíjení kabelových svazků, jako izolace, k ochraně povrchů, fixaci, balení, zpevňování sportovního vybavení a podobně. Použití nejde v řadě oborů včetně automotive.

Lepící pásky textilní